גמגום אצל מבוגרים › יש פתרון

טיפול בגמגום למבוגרים › סוף סוף משתחררים מגמגום לתמיד ! גישה מהפכנית לטיפול בגמגום אצל מבוגרים משיגה מעבר מהיר מגמגום לדיבור חופשי ומשוחרר.
דייב למלמן › המרכז לטיפול בגמגום › מתקשרים 077-3311444 וחוזרים לדיבור חופשי ומשוחרר.

גלילה למעלה