דייב מראה לך את הצדדים הכי טובים שבך

המלצה

"דייב מראה לך את הצדדים הכי טובים שבך שאולי לפעמים הזנחת, ומעצים אותם, עם דגש על עשייה ואמונה בעצמך". 

 אליהוא בן עיון